Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστήματα συστάσεων στον τουρισμό

Charalampaki Kalliopi-Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3275004C-0C12-4798-BD51-1670F4307522
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καλλιόπη-Άννα Χαραλαμπάκη, "Συστήματα συστάσεων στον τουρισμό", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88502
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ως συστήματα συστάσεων μπορούν να οριστούν τα προγράμματα που επιχειρούν να προτείνουν τα πιο κατάλληλα αντικείμενα (προϊόντα ή υπηρεσίες) σε συγκεκριμένους χρήστες (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) προβλέποντας το ενδιαφέρον ενός χρήστη για ένα στοιχείο που βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα αντικείμενα, τους χρήστες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντικειμένων και χρηστών. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των συστημάτων συστάσεων και η αλληλεπίδρασή τους στην διεθνή βιομηχανία του τουρισμού η οποία έχει επηρεαστεί σημαντικά από το διαδίκτυο με το πλήθος επιλογών προς τους καταναλωτές να έχει αυξηθεί δραματικά.Για το σκοπό αυτό γίνεται μια βιβλιογραφική έρευνατων συστημάτων συστάσεων καιτης εφαρμογή που έχουν στον τουρισμό. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια ταξινόμησης των συστημάτων συστάσεων με διαφορετικά κριτήρια, όπως το είδος των αντικειμένων που προτείνουν, τη χρήση υπολογιστή ή συσκευής χειρός, την τεχνική σύστασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά