Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος και μελλοντικές προεκτάσεις με τεχνικές και εφαρμογές έξυπνων ενεργειακών δικτύων

Kotrotsos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F5AC292D-A31A-488E-B9B6-F32CBDDECEB6
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κοτρώτσος, "Ανάπτυξη αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος και μελλοντικές προεκτάσεις με τεχνικές και εφαρμογές έξυπνων ενεργειακών δικτύων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88633
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος σε σύγχρονη μονοκατοικία χωρίς να συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ (χωρίς net metering) αλλά για το σκοπό της ιδιοκατανάλωσης και ικανοποίησης των βασικών και απαραίτητων ενεργειακών αναγκών μιας τετραμελούς οικογένειας. Στην πτυχιακή παρουσιάζεται το υπάρχον ενεργειακό πρόβλημα, οι ενεργειακοί πόροι της Ελλάδας και η εξέλιξη της τεχνολογίας που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια τις τελευταίες δεκαετίες. Αναλύεται το δυναμικό της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και τι μπορούμε να κερδίσουμε από τη χρήση της. Επίσης αναλύεται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, οι κατηγορίες και οι εφαρμογές των Φ/Β συστημάτων και αναφέρονται οι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα Φ/Β σύστημα. Παράλληλα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας των Φ/Β συστημάτων που θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας όταν η απόδοση των συλλεκτών δεν επαρκεί λόγω περιορισμένης ηλιοφάνειας. Στην πτυχιακή αναλύονται τα βασικά υποσυστήματα μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης καθώς και τα αρχιτεκτονικά επίπεδα και οι προκλήσεις εφαρμογής ενός σύγχρονου ενεργειακού δικτύου με μελλοντικές προεκτάσεις και ευελιξία διασυνδεσιμότητας. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μελέτη του αυτόνομου υβριδικού συστήματος για μία σύγχρονη κατοικία, αναλύονται τα φορτία, οι καταναλώσεις και τα υποσυστήματα που πρέπει να εγκατασταθούν ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά