Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έξυπνες πόλεις: Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων

Nakopoulos Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/67DF1AF4-5819-4BD1-A274-A09F0C5E310E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Νακόπουλος, "Έξυπνες πόλεις: Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88703
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά δίνεται ένας ορισμός για την 'έξυπνη πόλη' καθώς εδώ και 20-30 χρόνια που εμφανίστηκε η ιδέα για τις έξυπνες πόλεις δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και καθολικός ορισμός. Σε δεύτερη φάση ορίζεται ένα πλαίσιο αξιολόγησης, στο οποίο με τη βοήθεια της πολυκριτήριας ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο PROMETHEE II, μετριέται η επίδοση και ταξινομούνται κάποιες συγκεκριμένες πόλεις. Ο ρόλος της ταξινόμησης αποτελεί το βασικό στοιχείο της εργασίας αφού μέσω αυτής, πόλεις που βρίσκονται σε χαμηλή κατάταξη θα μπορέσουν να βελτιωθούν και να συνεργαστούν, ενώ οι πρωτοπόροι θα αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσέλκυσης επενδυτών, τουριστών, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και παρουσία στα διεθνή δρώμενα και γεγονότα. Συγκεκριμένα στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους πολυάριθμους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί σε αυτά τα χρόνια και στη δομή της παρούσας διπλωματικής. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει από αρκετούς ερευνητές για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών και της κατάταξης των πόλεων σε μια ενιαία κλίμακα. Στο κεφάλαιο 3 και 4 παρουσιάζεται η επιλογή του πλαισίου που σχεδιάστηκε και τα αποτελέσματα από την έρευνα. Από τις 17 πόλεις που μελετήθηκαν πάνω σε 52 δείκτες που εντάσσονται σε 6 πυλώνες, την πρωτιά κατέχει η Σιγκαπούρη με την Κοπεγχάγη και το Ντουμπάι να βρίσκονται στην 2η και 3η θέση του πίνακα. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προεκτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά