Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση παραγωγής συνθετικών σχοινιών από ελληνική εταιρεία

Daniilidi Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/24443A19-1915-44A7-BB7D-D6CBE91EA3FB
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Δανιηλίδη, "Σχεδίαση παραγωγής συνθετικών σχοινιών από ελληνική εταιρεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή ασχολείται με προβλήματα της πρόβλεψης της ζήτησης και τη σχεδίαση παραγωγής. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας μελετάται το πρόβλημα της πρόβλεψης ζήτησης. Δοκιμάζονται μέθοδοι εκθετικής εξομάλυνσης και αυτοπαλινδρομικά μοντέλα κινητού μέσου όρου με χρήση του προγράμματος στατιστικών αναλύσεων SPSS. Η έρευνα βασίζεται στη χρήση δεδομένων παραγωγής, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ο προγραμματισμός παραγωγής με τον οποίο προσδιορίζονται οι ανάγκες παραγωγής του εργοστασίου για μία περίοδο αρκετών μηνών. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται κλασσικός γραμμικός προγραμματισμός με στόχο την βελτιστοποίηση του κέρδους υπό περιορισμούς διαθεσιμότητας για διάφορα σενάρια ζήτησης τα οποία βασίζονται σε προβλέψεις και πραγματικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά