Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαγωγική αλγοριθμική γνώση

Gkountouras Kosmas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/98217F2B-0304-4E82-B3D8-136D944ACD59
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κοσμάς Γκουντουράς, "Επαγωγική αλγοριθμική γνώση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88796
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επαγωγική αλγοριθμική γνώση αποτελεί πτυχή της επιστήμης της μηχανικής μάθησης, η κατανόηση και χρήση της οποίας δύναται να συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξέλιξη των σχετικών με αυτή μηχανισμών. Το πλαίσιο ανάλυσης της αλγοριθμικής γνώσης λαμβάνει ως δεδομένο, ότι οι μηχανισμοί μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν αλγόριθμους, προκειμένου να καταλήξουν σε δεδομένα. Αντί αυτών θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία λογική θεωρία, για να αποδώσουμε τη συλλογιστική των εν λόγω μηχανισμών και να υπολογίσουμε τα σχετικά δεδομένα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα μοντέλο τυπικής προτασιακής λογικής προς απόδοση της συλλογιστικής διαδικασίας μηχανισμών μηχανικής μάθησης, η οποία εμπλέκει τόσο την παραγωγική, όσο και την επαγωγική γνώση, όταν η δεύτερη προσδιορίζεται μέσα από ένα επαγωγικό σύστημα. Η εξαιρετικά δομημένη φύση των επαγωγικών συστημάτων, οδηγεί σε αξιώματα της χρησιμοποιούμενης λογικής, μόνο όταν αυτά αποδεικνύονται μέσα σε ένα σταθερό επαγωγικό σύστημα. Η λύση ενός τέτοιου προβλήματος μέσω μιας τέτοιας λογικής, πρέπει να δύναται να διεκπεραιωθεί σε πολυωνυμικό χρόνο (NP “nondeterministic polynomial time”- complete) Η λύση του προβλήματος δύναται να διεκπεραιωθεί σε πολυωνυμικό χρόνο (NP-complete), μόνο όταν σε αυτό προσαρμόσουμε ένα επαγωγικό σύστημα, το οποίο και αυτό δύναται να διεκπεραιωθεί, σε πολυωνυμικό χρόνο. Τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν με ανάλογο τρόπο και σε περιπτώσεις προβλημάτων με την παρουσία πολλών μηχανισμών ταυτόχρονα στο ίδιο σύστημα. Η εργασία ξεκινά με την παράθεση κάποιων βασικών εννοιών και όρων, η κατανόηση των οποίων καθίσταται απαραίτητη για την μετέπειτα κατανόηση της έννοιας της επαγωγικής αλγοριθμικής γνώσης και του πλαισίου ανάλυσής της, και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας εφαρμογής της επαγωγικής αλγοριθμικής γνώσης, για την ενίσχυση της ασφάλειας συστημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά