Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρησιακό σχέδιο για τη στήριξη της αναδιοργάνωσης αποθήκης πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Tsoukalas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2854C2A6-BA55-4DE8-91B5-3CD150980D37
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Τσούκαλας, "Επιχειρησιακό σχέδιο για τη στήριξη της αναδιοργάνωσης αποθήκης πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88799
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τη μελέτη για την ίδρυση υποκαταστήματος επιχείρησης εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Στηριζόμενοι σε πραγματικά δεδομένα εξετάζουμε την επέκταση της αποθήκης και καταστήματος μέσω της δημιουργίας ενός υποκαταστήματος που θα στηρίζει τη διανομή και τις πωλήσεις σε μια γεωγραφικά απομακρυσμένη περιοχή. Επίσης, είναι γνωστό ότι η κεντρική αποθήκη και το κατάστημα λειτουργούν σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία για περισσότερο από 30 χρόνια. Ακόμη θεωρούμε πως το όνομα της επιχείρησης έχει γίνει γνωστό και στις γύρω περιοχές, με αποτέλεσμα αρκετοί πελάτες να προέρχονται από αυτές. Την συνεργασία αυτή δυσχεραίνει το πρόβλημα της απόστασης από και προς το κατάστημα, για την αγορά ανταλλακτικών. Παράλληλα, η μεγάλη συσσώρευση του εμπορεύματος σε ένα χώρο, δημιουργεί εύλογα τις σκέψεις για την ίδρυση του υποκαταστήματος. Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει αρχικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κατάστημα όπως τα υλικά που εμπορεύεται, ο χώρος που στεγάζεται και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του (Περάκης, 2019) καθώς και την κατάσταση βασικών παραγόντων που θα συντελέσουν στην επιτυχία του νέου καταστήματος, όπως ο υπάρχον ανταγωνισμός (Τριανταφυλλάκης, 2019), η ανάλυση των αναγκών του καταναλωτή και η τμηματοποίηση της αγοράς (Fahy & Jobber, 2014). Στη συνέχεια, καταγράφονται οι στόχοι που έχει θέσει η επιχείρηση και αναπτύσσεται το αναλυτικό πλάνο μάρκετινγκ και διαφήμισης (Παντουβάκης, Σιώμκος & Χρήστου, 2015) με σκοπό το νέο υπό-κατάστημα να λειτουργήσει με επιτυχία. Τέλος, παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας, μέσω της οποίας θα συντελεστούν οι προβλέψεις για την πορεία της τα επόμενα πέντε χρόνια από την ίδρυσή της. Η χρηματοοικονομική ανάλυση συνδυάζεται με εναλλακτικές λύσεις λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ του κεντρικού καταστήματος – αποθήκης και του σχεδιαζόμενου υποκαταστήματος. Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ανάλυση των Χρηματοροών, Υπολογισμό του Νεκρού Σημείου της επιχείρησης καθώς και υπολογισμούς δεικτών απόδοσης (Ζοπουνίδης, 2013). Τα οικονομικά στοιχεία συνδυάζονται με το επίπεδο εξυπηρέτησης της αλυσίδας. Βεβαίως, εφόσον το περιβάλλον λειτουργίας είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο, εξετάζονται διάφορα σενάρια σχετικά με την πρόβλεψη της αισιόδοξης, της αναμενόμενης καθώς και της απαισιόδοξης εξέλιξης της πορείας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μελέτη καταλήγει σε μια ανάλυση SWOT (Παντουβάκης, Σιώμκος, Χρήστου, 2015) με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά