Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τυποποιημένοι και μη κατά ΝΑΤΟ χώροι εναποθήκευσης πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών (Ε.Υ.). Η εφαρμοσμένη προσομοίωση ως αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού στις Μονάδες πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.)

Kakourakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F778C5C7-A396-4170-9548-3FB4D25F9020
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κακουράκης, "Τυποποιημένοι και μη κατά ΝΑΤΟ χώροι εναποθήκευσης πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών (Ε.Υ.). Η εφαρμοσμένη προσομοίωση ως αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού στις Μονάδες πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.)", Μεταπτυχιακή Διατριβή https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89022
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η στρατηγική σχεδίαση, αφορά την δραστηριότητα προσδιορισμού και κατ’ επέκταση εφαρμογής και παρακολούθησης προόδου μακροπρόθεσμων στόχων σε μία επιχείρηση, οργανισμό ή κρατική οντότητα, ώστε να αξιολογηθεί η πιθανότητα εκ νέου προσδιορισμού και εφαρμογής ενός διαφορετικού πιο αποδοτικού και ελπιδοφόρου σχεδίου δράσης. Τα καταρτισθέντα στρατηγικά σχέδια δράσης αποσκοπούν στην επίτευξη ή τουλάχιστον στην προσπάθεια προσέγγισης των καθορισθέντων στόχων και αντικειμενικών σκοπών και την ολοκλήρωση της εκάστοτε αποστολής, αποκομίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση της στρατηγικής σχεδίασης αποτλεί ο καθορισμός ενός κατανοητού και ρεαλιστικού οράματος σχεδίου δράσης. Κατά συνέπεια η επιχειρησιακή σχεδίαση περιορίζεται στον καθορισμό και καταβολή προσπάθειας επίτευξης βραχυπρόθεσμων στόχων, με την εν γένει διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων και την υλοποίηση βασικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή κρατικές οντότητες με σκοπό την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων και αποστολών σε τακτικό επίπεδο. Η προσομοίωση (με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της επιχειρησιακής έρευνας και η εξέλιξή της τόσο σε μεθοδολογίες όσο και σε προγραμματιστικά εργαλεία είναι συνεχής και μερικές φορές ραγδαία και παράλληλη με την ανάπτυξη υπολογιστικών πόρων και τεχνολογιών. Μερικά από τα σπουδαιότερα οφέλη της προσομοίωσης είναι η συνεισφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς επίτευξη ταχύτερων, αποδοτικότερων, οικονομικότερων και ασφαλέστερων αποτελεσμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων αυτών αποτελεί η ανάπτυξη του κατάλληλου μοντέλου προσομοίωσης με την κατάλληλη μεθοδολογία. Εύκολα μπορεί να αναζητήσει κανείς, στην υφιστάμενη βιβλιογραφία πληθώρα μοντέλων προσομοίωσης τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο της εθνικής άμυνας και ειδικότερα στις Μονάδες Πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς, αναφορικά με τη μοντελοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αξιολόγηση δομικής ακεραιότητας των χώρων αποθήκευσης των πυρομαχικών στη περίπτωση μη αναμενόμενης ενεργοποίησης και έκρηξης αυτών κ.ά. Η έρευνα του γράφοντα αποσκοπεί, με θεωρητική προσέγγιση, στη μελέτη της σπουδαιότητας της διαδικασίας της προσομοίωσης στις Μονάδες Πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Στρατηγικής και Επιχειρησιακής σχεδίασης αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά