Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη δεδομένων κοινωνικών δικτύων

Krystallis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/028F015A-37BC-4113-A803-B6F45663184E
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Κρυστάλλης, "Μελέτη δεδομένων κοινωνικών δικτύων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η χρήση και δημιουργία εργαλείων για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια καθώς ο όγκος των δεδομένων που μπορεί να συλλεχθεί είναι σημαντικά μεγαλύτερος ενώ και οι δυνατότητες για επεξεργασία σε υλικοτεχνικό και λογισμικό επίπεδο έχουν αυξηθεί.Η παρούσα εργασία παραθέτει όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη της συναισθηματικής ανάλυσης. Αρχικά από τη διασύνδεση με την κοινωνική πλατφόρμα, τη συλλογή και κανονικοποίηση των δεδομένων και την εξαγωγή και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των παραπάνω διαδικασιών είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο.Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε έχοντας ως στόχο την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από το κοινωνικό δίκτυο Twitter και κυρίως την ανάλυση συναισθήματος (Sentiment Analysis) σύμφωνα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου. Αφορά το πεδίο της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας εφόσον πραγματοποιείται ανάλυση γραπτών κειμένων με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τους χρήστες που τα δημιούργησαν. Η βασική ανάλυση που διεξάχθηκε στο πλαίσιο της εργασίας είναι η συναισθηματική ανάλυση βασισμένη σε συναισθηματικό λεξικό για την Ελληνική γλώσσα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά