Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πληροφοριακός πόλεμος και δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις

Chasapis Vasileios-Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/69955B7C-68FE-48C7-ADA4-5E60E658DE03
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος-Ραφαήλ Χασάπης, "Πληροφοριακός πόλεμος και δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89036
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο θέατρο επιχειρήσεων τα οπλικά συστήματα είναι ικανά να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια και διάφορα συστήματα επιτήρησης/αναγνώρισης παρέχουν εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εχθρικές δυνάμεις. Πρόκειται σύμφωνα με πολλούς στρατηγικούς αναλυτές για μια επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις, η οποία αναδύθηκε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και αφορά στην εναρμόνιση των όπλων με την τεχνολογία, από τον μεγαλύτερο σχηματισμό μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη, καθ΄ όλο το χάος και την αταξία που επικρατούν στην μάχη. Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά γίνεται ανάπτυξη του δόγματος του πληροφοριακού πολέμου. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, οι στόχοι, τα είδη, τα στάδια διεξαγωγής καθώς και τα πλεονεκτήματά του έναντι του «μαζικοκεντρικού» πολέμου. Στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν λεγόμενη επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις ( Revolution in Military Affairs) και στον Δικτυοκεντρικό Πόλεμο (Network Centric Warfare). Προσεγγίζεται θεωρητικά το δόγμα του δικτυοκεντρικού πολέμου , παρουσιάζεται η διεξαγωγή διαφόρων επιχειρήσεων όπου είναι εμφανής, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, η εφαρμογή του δικτυοκεντρικού και πληροφοριακού δόγματος και παρατίθενται τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης (Networking) στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στη θεωρία Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control). Παράλληλα γίνεται αναφορά στον σκοπό, τις βασικές αρχές, τα πλεονεκτήματα χρήσης των τακτικών δικτύων (Tactical Data Links) καθώς επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις κατηγορίες και τα είδη των τακτικών δικτύων. Τέλος γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η χρησιμότητα των παραπάνω στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και των διάφορων απειλών που αντιμετωπίζει η Ελληνική Εθνική Ασφάλεια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά