Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ιατρικός τουρισμός ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης: εννοιολογική προσέγγιση και εμπειρική ανάλυση της δυναμικής των παρόχων υγείας, των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των τουριστών στην Κρήτη

Batakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4479558-C6EC-4B99-BAAE-9F7C9413699B
Έτος 2021
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μπατάκης, "Ο ιατρικός τουρισμός ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης: εννοιολογική προσέγγιση και εμπειρική ανάλυση της δυναμικής των παρόχων υγείας, των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των τουριστών στην Κρήτη", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89074
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό του τουρισμού αλλά και της οικονομίας της Ελλάδας, με την εξέλιξη που έχει τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο. Ο ιατρικός τουρισμός αναφέρεται σε άτομα που έχουν την επιθυμία να χρησιμοποιήσουν ιατρικές υπηρεσίες σε μία χώρα του εξωτερικού, συνδυάζοντας το ιατρικό μέρος με τις διακοπές. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι η ιατρική περίθαλψη, όλων των ειδών, όπως και οι δραστηριότητες ευεξίας, π.χ. ιαματικά λουτρά.Το κύριο πλεονέκτημα του ιατρικού τουρισμού είναι η αύξηση των εσόδων της χώρας που επιλέγει το άτομο να μεταβεί για τις δραστηριότητές του και η λήψη υγειονομικών υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή από τον τουρίστα υγείας, σε συνδυασμό με τις διακοπές. Όμως υπάρχουν και τα μειονεκτήματα όπως η έλλειψη κανονισμών παροχής υπηρεσιών υγείας και πιστοποίησης, ενώ για τον χρήστη είναι η μη κάλυψη των εξόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία και η μεταφορά που ενδέχεται να επιβαρύνει την υγεία του.Πέρα απ’ όλα αυτά, η ζήτηση των υπηρεσιών του ιατρικού τουρισμού συνεχώς αυξάνονται και οι λόγοι είναι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού, η αύξηση δραστηριοτήτων ευεξίας, η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες και οι λίστες αναμονής σε νοσοκομεία των ανεπτυγμένων χωρών. Εξαιτίας αυτών των λόγων πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει με επιτυχία τον ιατρικό τουρισμό, όπως η Ινδία και η Ταϋλάνδη από Ασία, και η Ιταλία και η Γαλλία από Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερες προσπάθειες γίνονται και στις χώρες της Ν. Αφρικής και Ν. Αμερικής.Σχετικά με την Ελλάδα, η χώρα μας έχει ως βασικό πλεονέκτημα το κλίμα της, την πολιτιστική κληρονομιάς της και την μεσογειακή διατροφή. Επίσης, ο τουρισμός βρίσκεται σε ανεπτυγμένα επίπεδα, έχοντας σε όλη την επικράτεια πολυτελή ξενοδοχεία και έμπειρο προσωπικό. Η εμπειρία του προσωπικού όμως ισχύει και για τις υγειονομικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που υπάρχουν και τις σύγχρονες κλινικές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διατύπωση των αντιλήψεων των ατόμων που ασχολούνται με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη, σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό, για να φανούν οι προοπτικές του στην χώρα μας. Για τις ανάγκες της έρευνας δομήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία διενεμήθησαν σε ξενοδοχεία της Κρήτης τεσσάρων και πέντε αστέρων, σε ιατρικούς συλλόγους του νησίου και σε τουρίστες που επισκέφθηκαν 14 το αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων. Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις των ξενοδοχείων και των ιατρών, ενώ στους τουρίστες ακολουθήθηκε μία διαφορετική μέθοδος. Τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και απαντήθηκαν από αυτούς στο αεροδρόμιο των Χανίων με την συμβολή του ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά