Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος δομικός σχεδιασμός φτερού ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα

Nikolaou Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/200F1E0C-7DB5-4360-A9E6-C0D2D4A95E2F
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Νικολάου, "Βέλτιστος δομικός σχεδιασμός φτερού ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89200
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο βέλτιστος δομικός σχεδιασμός είναι μια μεθοδολογία που βελτιστοποιεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μιας κατασκευής, για δεδομένο σύνολο φορτίσεων και οριακών συνθηκών, έτσι ώστε η διάταξη να πληροί ένα προκαθορισμένο σύνολο στόχων. Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός φτερών ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα, ονομαστικής ισχύος 1500W. Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια χρησιμοποιείται κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα όπου οι συνθήκες ανέμου είναι διαφορετικές από εκείνες ανεμογεννητριών μη αστικών περιοχών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση της βέλτιστης δομής που υποστηρίζει την αεροδυναμική διάταξη, ώστε να μειωθούν όσο περισσότερο δυνατόν οι εφαρμοζόμενες καταπονήσεις. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των φτερών θα πραγματοποιηθεί με λογισμικό που υποστηρίζει την τοπολογική βελτιστοποίηση, όπως τo ANSYS 2020. Στο περιβάλλον αυτό θα μελετηθεί η κατανομή των τάσεων von Mises πριν και μετά την αφαίρεση υλικού από το αρχικό μοντέλο. Τα εξερχόμενα αποτελέσματα από το λογισμικό αποτέλεσαν βάση για την εύρεση της βέλτιστης μορφής του φτερού. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να αναδείξουν τη αξία της εφαρμογή του βέλτιστου σχεδιασμού σε μεγάλο εύρος εξαρτημάτων και κατασκευών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά