Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι τελωνειακοί έλεγχοι και η συμβολή τους στο λαθρεμπόριο. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους

Papadakis Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/784921F7-1C7F-43A2-BBDC-BFA24307972A
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Παπαδάκης, "Οι τελωνειακοί έλεγχοι και η συμβολή τους στο λαθρεμπόριο. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89213
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τελωνειακή υπηρεσία στην Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες. Η τελωνειακή υπηρεσία διενεργεί ελέγχους, οι οποίοι έχουν διττό ρόλο. Από τη μία στοχεύουν στη διευκόλυνση και στη διασφάλιση της ομαλής ροής του διεθνούς εμπορίου μέσα από τη διενέργεια στοχευμένων και αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων και από την άλλη στη διασφάλιση της προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας, αλλά και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου.Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τη λειτουργία της τελωνειακής υπηρεσίας, αλλά και ο τρόπος στα πλαίσια του οποίου μπορεί να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας, μέσα από την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και στοχευμένων ενεργειών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά