Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απεικόνιση και χρήση ανοχών διαστάσεων, μορφής και θέσης σε σύστημα τρισδιάστατης σχεδίασης

Bilalis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/064A8C19-47CA-4697-8CF4-6CA4AB171269
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μπιλάλης, "Απεικόνιση και χρήση ανοχών διαστάσεων, μορφής και θέσης σε σύστημα τρισδιάστατης σχεδίασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89434
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη μηχανολογία χρησιμοποιείται ένα πρότυπο αποτύπωσης διαστάσεων, μορφών, θέσεων, ώστε όταν ένας μηχανικός έρθει σε θέση να κατασκευάσει ένα εξάρτημα από κάποιον σχεδιαστή να μπορεί να το διαβάσει και να εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες. Γι’ αυτό τον λόγο, όταν σχεδιάζεται ένα αντικείμενο πρέπει ο σχεδιαστής να έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε το εξάρτημα του να είναι κατασκευαστικά ορθό. Στη μηχανολογία για να οριστεί μια απόσταση, χρησιμοποιείται η ονομαστική διάσταση η οποία απεικονίζει την τιμή της και η ανοχή που ορίζει το επιτρεπτό διάστημα στο οποίο μπορεί να κυμαίνεται η συγκεκριμένη διάσταση μετά την κατασκευή της. Όλες οι διαστάσεις πρέπει να έχουν ανοχή. Εκτός από την ανοχή μιας διάστασης, υπάρχουν οι ανοχές οι οποίες καθορίζουν την επιτρεπόμενη παραλλαγή για τη μορφή και τη θέση μεταξύ διάφορων χαρακτηριστικών. Αυτοί οι συμβολισμοί και οι κανόνες αναγράφονται στα πρότυπα American Society of Mechanical Engineers (ASME) και στου International Organization for Standardization (ISO)Οι πληροφορίες αυτές τώρα πια με την εξέλιξη των δυνατοτήτων των υπολογιστών, παρέχονται στα σχεδιαστικά προγράμματα από τον σχεδιαστή, για την υλοποίηση ψηφιακών προσομοιώσεων. Το λεγόμενο PMI (Product Manufacturing Information) διευκολύνει την ομαδοποίηση των απαιτήσεων κατασκευής ενός εξαρτήματος απευθείας με το 3Δ μοντέλο, καθώς και να μεταφέρονται αυτές οι πληροφορίες σε άλλα σχεδιαστικά προγράμματα. Με αυτό το εργαλείο εξοικονομούν χρόνο και οι σχεδιαστές ακόμα και οι κατασκευαστές όπου λαμβάνουν τα σχέδια, γιατί μπορεί να χρειαστούν να υλοποιήσουν διάφορες αλλαγές. Το PMI παρέχει πλήρες σετ εργαλείων τρισδιάστατων σχολιασμών για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις διαστάσεις και τις ανοχές. Στο ίδιο περιβάλλον όπου σχεδιάζεται το αντικείμενο μπορούν να τοποθετηθούν αυτές οι πληροφορίες και να τροποποιηθούν – να γίνει η παρουσίαση 2Δ μοντέλου drafting mode – να προβληθεί σε JT θεατές.Στην εργασία αυτή έγινε επίσης μια εφαρμογή της θεωρίας ανοχών με τη βοήθεια μιας μηχανής μετρητικών διαστάσεων (CMM). Έγινε ο έλεγχος ποιότητας ενός τεμαχίου, κατασκευασμένο εκτός του εργαστηρίου m3, στο οποίο υπήρχε το μηχανολογικό σχέδιο του εξαρτήματος με τις απαραίτητες πληροφορίες. Έγινε το μοντέλο του αντικειμένου στο πρόγραμμα Siemens NX και έπειτα έγινε η εφαρμογή PMI πάνω σε αυτό. Για την υλοποίηση επιθεώρησης του τεμαχίου ακολουθήθηκαν κάποιες στρατηγικές μέτρησης για το καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος ήταν να καταγραφούν τρόποι συγκράτησης του αντικειμένου, ευθυγράμμιση αντικειμένου, σωστή επιλογή κεφαλής μέτρησης και στρατηγικές για την μέτρηση γεωμετριών.Παράλληλα, έγινε μια αναφορά γύρω από την αντίστροφη μηχανική, με εφαρμογή ψηφιοποίησης μιας πτερωτής από ένα τούρμπο αυτοκινήτου. Το εξάρτημα ήταν διαθέσιμο και με την βοήθεια της ίδιας μηχανής μέτρησης συντεταγμένων (CMM) καταγράφηκαν σημεία πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου και ενώθηκαν με καμπύλες και δημιουργήθηκαν οι επιφάνειες για την παραγωγή του στερεού μοντέλου του τεμαχίου. Καταγράφηκε ο τρόπος μέτρησης σημείων, εξηγήθηκαν εντολές που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα Siemens NX για την ένωση των σημείων, καμπυλών, επιφανειών και η σύρραψη τους σε υδατοστεγές μοντέλο, εξηγήθηκαν σφάλματα μετρήσεων και τρόπος αντιστάθμισής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά