Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός αέριων ρύπων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου

Konsolakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3722394F-0DBA-40D9-8FEE-9EE7927A32E3
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κονσολάκης, "Υπολογισμός αέριων ρύπων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89441
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την καταγραφή των επιπτώσεων από τη δραστηριότητα των επιβατηγών πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέσω κατάλληλων μεθοδολογιών θα γίνει υπολογισμός των αέριων ρύπων(Sox ,NOx , CO2 και PM) και των επιπτώσεών τους. Στο 2ο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται εισαγωγή στο αντικείμενο μελέτης, αναφέρονται οι παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αναλύονται οι επιπτώσεις της ρύπανσης τόσο στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται οι αέριοι ρύποι που θα ασχοληθούμε ,οι τύποι καυσίμων καθώς και οι τύποι των πλοίων που υπάρχουν στη ναυτιλία. Τέλος αναλύονται οι επιπτώσεις όλων αυτών στη ναυτιλία γενικότερα. Στο 4ο κεφάλαιο αφού προσδιορίζεται ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας(IMO) επιχειρείται μια προσέγγιση στις κυριότερες συνθήκες που έχει υπογράψει ο οργανισμός για τη προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αναφορά γίνεται επίσης για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε κάποιους κανονισμούς. Στο 5οκεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθήσουμε παρουσιάζοντας όλους εκείνους τους τύπους που θα μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε τους αέριους ρύπους που καταναλωθήκαν στο λιμάνι του Ηράκλειου κατά το έτος 2019. Στο 6ο κεφάλαιο αυτή η μεθοδολογία παρουσιάζεται παρουσιάζεται στη πράξη ενδεικτικά για ένα κρουαζιερόπλοιο που επιλέξαμε τυχαία και στη συνέχεια συγκεντρωτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα. Γίνεται επίσης σύγκριση με το λιμάνι της Σούδας για το έτος 2019 καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος επιχειρήσαμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά