Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση των μεθόδων ελεύθερης παραμόρφωσης και αρμονικών συντεταγμένων για την ταυτόχρονη παραμόρφωση γεωμετρίας και υπολογιστικού πλέγματος σε εφαρμογές βέλτιστου αεροδυναμικού σχεδιασμού

Tavla Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B242BE5A-EA3E-4564-A13F-4E4E60C5643E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Ταβλά, "Σύγκριση των μεθόδων ελεύθερης παραμόρφωσης και αρμονικών συντεταγμένων για την ταυτόχρονη παραμόρφωση γεωμετρίας και υπολογιστικού πλέγματος σε εφαρμογές βέλτιστου αεροδυναμικού σχεδιασμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στον τομέα της αεροδυναμικής, στόχος της βελτιστοποίησης σχήματος αποτελεί η εύρεση υψηλής απόδοσης αεροδυναμικών μορφών, μέσω της βελτιστοποίησης της τιμής μίας αντικειμενικής συνάρτησης υπό συγκεκριμένους γεωμετρικούς περιορισμούς. Τέτοια προβλήματα περιλαμβάνουν για παράδειγμα τη μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση των δυνάμεων άνωσης και οπισθέλκουσας, οι οποίες δρουν σε μία αεροτομή, αντίστοιχα. Αρχικά, σε μία εφαρμογή αεροδυναμικής βελτιστοποίησης καθοριστικής σημασίας αποτελεί η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής παραμόρφωσης, μέσω της οποίας θα παρασταθούν αργότερα οι υποψήφιες γεωμετρίες. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, απαραίτητη κρίνεται η συνεχής προσαρμογή του υπολογιστικού πλέγματος - στους κόμβους του οποίου επιλύονται οι διαφορικές εξισώσεις της ροής (Euler ή Navier-Stokes) - γύρω από τις υποψήφιες γεωμετρίες. Για αυτό το σκοπό και στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του υπολογιστικού κόστους και χρόνου που απαιτείται κατά τη διάρκεια της παραμόρφωσης, αλλά και στην ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων γεωμετριών, ποικίλες τεχνικές παραμόρφωσης πλέγματος και σχήματος αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν αρχικά δύο από τις επικρατέστερες μεθόδους παραμόρφωσης, της Free Form Deformation (Ελεύθερη Παραμόρφωση) και εκείνης που βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση αρμονικών συναρτήσεων (Harmonic Functions). Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνουν εκτενείς βιβλιογραφικές επισκοπήσεις των προαναφερόμενων μεθόδων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί και θα ελεγχθεί μία τροποποιημένη μέθοδος Αρμονικών Συναρτήσεων, που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστοδυναμικής, της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.Τέλος, θα παρουσιαστεί και αναλυθεί ο αλγόριθμος παρεμβολής υπολογιστικών πλεγμάτων, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σκοπός του παραπάνω αλγορίθμου είναι η παρεμβολή δεδομένων μεταξύ δύο πλεγμάτων με διαφορετική πυκνότητα, κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης αεροδυναμικού σχήματος. Ο αλγόριθμος παρεμβολής υπολογιστικών πλεγμάτων υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 90.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά