Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστήματα παραγωγής, ανίχνευσης και εφαρμογές Τερακυματικής (THz) Ακτινοβολίας

Mantzios Pavlos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4BBD4BD9-15B1-4C44-B211-838375860733
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παύλος Μάντζιος, "Συστήματα παραγωγής, ανίχνευσης και εφαρμογές Τερακυματικής (THz) Ακτινοβολίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89559
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση της τεχνολογίας αιχμής συστημάτων παραγωγής και ανίχνευσης της Τερακυματικής (Terahertz - THz) ακτινοβολίας σε συνδυασμό με την παράθεση των σύγχρονων εφαρμογών της. Πριν επισημανθούν τα σημαντικά ερευνητικά πορίσματα που προέκυψαν από την μελέτη της βιβλιογραφίας, θεωρήθηκε σκόπιμο να διατυπωθεί η νοηματοδότηση των βασικότερων εννοιών της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η ακτινοβολία TΗz μπορεί να αναλυθεί ως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη φασματική περιοχή συχνοτήτων από 0.3 έως 10 TΗz (μήκους κύματος 1mm – 30μm) που διαρθρώνεται ως το επόμενο σύνορο για την επιστήμη και την τεχνολογία. Παράλληλα, η σημασία της αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή για την ικανότητα ανίχνευσης και τις μη επεμβατικές και μη ιοντικές ιδιότητες.Η εφαρμογή της Τερακυματικής τεχνολογίας απαντάται σε ένα πλήθος επιστημονικών πεδίων εφαρμογής και εξαιτίας αυτού, αποτελεί έναν κλάδο στον οποίο υφίστανται συνεχείς εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, η σπουδαιότητά της προσδίδει μεγαλύτερη αξία στο ίδιο το περιεχόμενο του παρόντος επιστημονικού πονήματος, αν λάβει κανείς υπόψιν του τις εξελίξεις που εμφανίζονται την τρέχουσα χρονική περίοδο με τις αυξημένες προκλήσεις και ανάγκες στον χώρο της ιατρικής, της φαρμακευτικής, της τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας κ.α.Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε επιμέρους κεφάλαια προκειμένου να γίνει πιο εμπεριστατωμένη αναζήτηση των ειδικότερων πτυχών της Τερακυματικής ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γενικότερα στοιχεία που συναπαρτίζουν και συνθέτουν τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της εν λόγω ακτινοβολίας.Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται οι τεχνικές παραγωγής και ανίχνευσης της, ενώ παράλληλα καταγράφεται και μια πιο ενδελεχής ανάλυση της τεχνολογίας των TΗz. Ολοκληρώνοντας, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι εφαρμογές των συστημάτων TΗz και ειδικότερα η αναδυόμενη τεχνολογία των TΗz τόσο στη βιοϊατρική όσο και σε τομείς ασφαλείας, μη καταστρεπτικών δοκιμών (NDT), ελέγχου ποιότητας τροφίμων κ.ά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά