Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ψηφιακά Δίδυμα: Εφαρμογές στην εκπαιδευτική ρομποτική

Glynos Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/25EF84B4-D20F-4AA9-B897-F265D15ADE74
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάαγγελος Γλυνός, "Ψηφιακά Δίδυμα: Εφαρμογές στην εκπαιδευτική ρομποτική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89589
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) και η εκπαιδευτική ρομποτική κερδίζουν σταδιακά έδαφος στα προγράμματα σπουδών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Παράλληλα νέα εργαλεία, κυρίως από την περιοχή των ΤΠΕ, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στα πλαίσια του Industry 4.0, αλλά η χρήση τους σε διαφορετικές περιοχές, όπως είναι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι περιορισμένη. Ένα σχετικό εργαλείο αποτελούν και τα ψηφιακά δίδυμα, που ορίζονται ως η ψηφιακή αποτύπωση ενός φυσικού αντικειμένου που περιέχει όλες τις ιδιότητες, πληροφορίες και καταστάσεις του πραγματικού αντικειμένου. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό δίδυμο ενός πρωτότυπου πραγματικού συστήματος εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μέσω του ψηφιακού διδύμου ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να καταγράφει, να ελέγχει, να αξιολογεί, να αναπροσαρμόζει και στη συνέχεια να επεμβαίνει στη μαθησιακή διαδικασία με στόχο την βελτιστοποίηση της επίτευξης των σχετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσω κατάλληλων μαθησιακών σεναρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά