Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομοτεχνική μελέτη ηλιακών εγκαταστάσεων (φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών θερμικών συλλεκτών) με επίκεντρο την Κρήτη

Kalogirou Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/035F8642-CF3C-4DEC-99AF-9FF8666F9F0A
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Καλογήρου, "Οικονομοτεχνική μελέτη ηλιακών εγκαταστάσεων (φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών θερμικών συλλεκτών) με επίκεντρο την Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89612
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα εργασία γίνεται οικονομοτεχνική μελέτη ηλιακών εγκαταστάσεων στις περιοχές της Κοζάνης, της Αθήνας και των Χανίων Κρήτης. Στόχος είναι ο υπολογισμός της ετήσιας παραγόμενης θερμικής ενέργειας, των αερίων εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και της οικονομικής δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού για κάθε υπό μελέτη γεωγραφική περιοχή. Για το σκοπό αυτό, θα γίνουν προσομοιώσεις ηλιακών θερμικών συστημάτων με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος RETScreen για τις περιοχές αυτές. Για την ολοκλήρωση της μελέτης και την εξαγωγή συμπερασμάτων, θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά τεχνοοικονομικά δεδομένα συγκεκριμένων τύπων ηλιακών θερμικών συστημάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.​

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά