Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση εμπορικού ναυτιλιακού κλάδου

Sakellariou Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E93AD275-3BED-4D92-BEC2-A8297B9FBE80
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Σακελλαρίου, "Χρηματοοικονομική ανάλυση εμπορικού ναυτιλιακού κλάδου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89616
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία που εκπονήθηκε είχε ως σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση 10 εταιριών του ναυτιλιακού κλάδου, που ανήκουν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange) και στο Χρηματιστήριο του NASDAQ. Ο ναυτιλιακός κλάδος ιδιαίτερα στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της οικονομίας όσο και στην μείωση της ανεργίας. Συγκεκριμένα, στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και πως η Ελλάδα εξελίχθηκε σε μια από τις παγκόσμιες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο. Υστέρα, θα αναλυθεί η οικονομική δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών, η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών για την ανάλυση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, καθώς και η θεωρία των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση τους. Επίσης, θα παρουσιαστεί η ανάλυση των συμπερασμάτων για κάθε εταιρεία, σύμφωνα με τις βάσεις κάθε αριθμοδείκτη και στο τέλος θα συγκριθεί ο μέσος ορός του κλάδου με τους αριθμοδείκτες. Ακόμη, έχει γίνει μια μικρή ερευνά για την ιδιαίτερης σημασίας επένδυση που κάποιες εταιρείες επέλεξαν να κάνουν, λόγω της επιπρόσθετης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την εκπομπή του διοξείδιού του θείου. Ως εκ τούτου, θα αναλυθεί η σημασία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που επιβλήθηκε, οι επενδύσεις που έγιναν από όσες ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχθηκαν. Επιπροσθέτως, θα αναλυθούν ακόμη και οι τρόποι αντιμετώπισης και συμμόρφωσης σε αυτήν την νομοθεσία, όσο και τα κόστη κάθε επιλογής. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πολυκριτήριας απόφασης PROMETHEE II για την κατάταξη των εταιρειών με βάση τους αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν και βάση το ποσό επιβαρυνθήκαν από τις παραπάνω επενδύσεις. Τέλος, πέρα από τα συμπεράσματα τόσο του κλάδου όσο και των εταιρειών από την χρηματοοικονομική αυτή ανάλυση, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περεταίρω ανάλυση και συνέχιση της διπλωματικής αυτής εργασίας, στην ανάλυση και στην επιρροή που είχε ο περιβαλλοντικός νομός στις δραστηριότητες των εταιρειών όσο και κατά την διάρκεια της περιόδου COVID19 οπού έπληξε σημαντικά τον ναυτιλιακό κλάδο, και πως αντεπεξήλθαν οι εταιρείες κατά την διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της πανδημίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά