Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου – αισθητήρων για «έξυπνα» θερμοκήπια, με βάση τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)

Ntousakis Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/803ECAE8-8939-4AF3-A587-B1F6BC89D462
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Ντουσάκης, "Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου – αισθητήρων για «έξυπνα» θερμοκήπια, με βάση τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου «έξυπνου» θερμοκηπίου. Το σύστημα θα περιέχει αισθητήρες για τη συνεχή συλλογή δεδομένων όπως: κλιματικές μεταβλητές (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, υγρασία εδάφους) και συγκέντρωση CO-CO2. Οι μετρήσεις θα χρησιμοποιούνται για τη αξιολόγηση της ποιότητας, ευαισθησίας και αντοχής των αισθητήρων, καθώς και της σταθερότητας και ποιότητας παραγωγής του θερμοκηπίου. Με βάση τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, οι μικρό-ελεγκτές του συστήματος θα ενεργοποιούν τα αντίστοιχα συστήματα (θέρμανσης, άρδευσης και αερισμού) για τη διαμόρφωση των ιδανικών κλιματικών συνθηκών. Επιπλέον, με βάση το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ασύρματη συνδεσιμότητα των εξαρτημάτων θα παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στο περιβάλλον και στον εξοπλισμό του θερμοκηπίου σε πραγματικό χρόνο. Αυτού του είδους ο αυτοματισμός θα μειώνει την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των φυτών. Επιπλέον, λιγότερη ενέργεια και λιγότεροι πόροι θα σπαταλούνται, καθώς οι ενεργοποιητές θα τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν υποδεικνύεται από τους αισθητήρες. Τέλος, ένα πρωτότυπο μοντέλο του συστήματος θα υλοποιηθεί σε πειραματικό θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου, για να επιβεβαιωθούν η λειτουργία και τα αποτελέσματά του. Ολόκληρο το σύστημα θα σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα πραγματικό θερμοκήπιο, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του καθώς και να αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες για μελλοντικές εργασίες και τροποποιήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά