Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δομή και εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για διαρροή τοξικού νέφους Υδροφθορίου από μονάδα Αλκυλίωσης

Kioufis Marios-Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/131C41E9-4EC3-4442-AFAD-4A32A946D4F3
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος-Ιωάννης Κιούφης, "Δομή και εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για διαρροή τοξικού νέφους Υδροφθορίου από μονάδα Αλκυλίωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89636
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη στην ανάλυση και στην κατασκευή μοντέλων για σενάρια διαρροής της τοξικής χημικής ένωσης του Υδροφθορίου {HF}, το οποίο χρησιμοποιείται ως καταλύτης στις διεργασίες της Αλκυλίωσης, από τις οποίες παράγονται συστατικά βενζινών. Οι διαρροές τέτοιου τύπου είναι σπάνιες αλλά εν δυνάμει μπορεί να συμβούν και πρέπει να έχουν εκ των προτέρων μελετηθεί όσον αφορά την αντιμετώπισή τους, λόγω του αυξημένου κινδύνου και των επιπτώσεων στον άνθρωπο.Τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι τρία (3), σε διακριτά σημεία της διεργασίας με διαφορετικές συστάσεις και περιεκτικότητα σε HF, τα οποία οδηγούν σε κλιμακωτή ανάλυση σεναρίων μικρού, μεσαίου και μεγάλου κινδύνου. Ο κίνδυνος συναρτάται και αποτυπώνεται στο μέγεθος και τη δυναμική απόκριση της διασποράς, η οποία εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες αλλά και τα μέσα και μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης που εφαρμόζονται. Τα σενάρια βασίστηκαν σε πραγματικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από υπάρχουσα μονάδα Αλκυλίωσης σε Διυλιστήριο. Για κάθε σενάριο αποτυπώθηκε η δυναμική απόκριση της διασποράς του νέφους HF για διάφορες κλιματολογικές συνθήκες και σε συνάρτηση με το χρόνο από την έναρξη της διαρροής. Επίσης μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης εκτάκτου ανάγκης (ERP- Emergency Response Plans) καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας για τον περιορισμό της διαρροής. Έγινε επίσης ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των σχεδίων δράσης και ανάλυση του συντονισμού των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης ανάγκης (ΣΕΑ) του Διυλιστηρίου. Η δημιουργία μοντέλων δυναμικής απόκρισης και αποτύπωσης τέτοιων συμβάντων αποτελεί τη βάση δεδομένων για την αποτελεσματική ανάπτυξη σχεδίων δράσης με αποτέλεσμα την ταχεία και στοχευμένη κίνηση για τον άμεσο περιορισμό του ατυχήματος.Στην παρούσα εργασία τα σενάρια αναλύονται βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας- κινητοποίησης και καταδεικνύονται οι απαραίτητες ενέργειες ανά παράγοντα και σενάριο διασποράς. Προτείνονται δε ενέργειες, συστήματα περιορισμού της διασποράς και διαχείριση του συμβάντος με βάση αλλά και πλέον των υφιστάμενων εγκατεστημένων συστημάτων και διαδικασιών.Συμπερασματικά επιβεβαιώνεται η επικινδυνότητα των σεναρίων διαρροής HF και η αποτελεσματική δυνατότητα αντιμετώπισής τους με τα υφιστάμενα μέσα. Επίσης καταγράφονται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις για δημιουργία πρόσθετων ζωνών αναχαίτισης της διαρροής και μέσων προστασίας των εργαζομένων έναντι της τοξικότητας του HF.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά