Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

A mayfly optimization algorithm

Zervoudakis Konstantinos, Tsafarakis Stelios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D4749D3-2D47-4D87-BAE6-10F9EFCF5772
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Zervoudakis and S. Tsafarakis, “A mayfly optimization algorithm,” Comput. Ind. Eng., vol. 145, Jul. 2020. doi: 10.1016/j.cie.2020.106559 https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106559
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This paper introduces a new method called the Mayfly Algorithm (MA) to solve optimization problems. Inspired from the flight behavior and the mating process of mayflies, the proposed algorithm combines major advantages of swarm intelligence and evolutionary algorithms. To evaluate the performance of the proposed algorithm, 38 mathematical benchmark functions, including 13 CEC2017 test functions, are employed and the results are compared to those of seven state of the art well-known metaheuristic optimization methods. The MA’s performance is also assessed through convergence behavior in multi-objective optimization as well as using a real-world discrete flow-shop scheduling problem. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed method in terms of convergence rate and convergence speed. The processes of nuptial dance and random flight enhance the balance between algorithm’s exploration and exploitation properties and assist its escape from local optima.

Υπηρεσίες

Στατιστικά