Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός τροχιάς εντρόχων ρομποτικών οχημάτων με χρήση ευρετικών αλγορίθμων

Ntizos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E6DF9B82-704C-470F-A891-940AF8000DB0
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ντίζος, "Σχεδιασμός τροχιάς εντρόχων ρομποτικών οχημάτων με χρήση ευρετικών αλγορίθμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89695
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τριών διαφορετικών προσεγγίσεων για την εύρεση του βέλτιστου μονοπατιού ενός ρομποτικού οχήματος που κινείται σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Ο έλεγχος των ρομποτικών οχημάτων γίνεται με δυο τρόπους είτε με τη χρήση ενός απλού λογικού ελεγκτή ή με τη χρήση ενός ελεγκτή βασισμένο σε ασαφή λογική.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά