Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Kougoulos Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/430F1CB3-2A1A-4263-B02E-56474E0BFD1D
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Κούγκουλος, "Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89716
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά την διαδικασία της παραγωγής είναι επιτακτική η ανάγκη ορθής επιλογής υλικού, διότι αυτό καθορίζει την συμπεριφορά της κατασκευής. Έτσι, είναι αναγκαία η εύρεση και η αξιοποίηση νέων υλικών, που έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα αυξητικά υλικά, που είναι μικροδομές, οι οποίες όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό αντί να συρρικνώνονται επιμηκύνονται κάθετα στην κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου φορτίου. Λόγω αυτής τους της ιδιότητας, χρίζουν περαιτέρω έρευνας και αξιοποίηση σε πιο ευρεία κλίμακα. Κατά την παρούσα εργασία θα γίνει μελέτη και εύρεση της ζώνης χάσματος (band gap) στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες (tetrachiral) μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Θα δημιουργηθούν πολλαπλά μοντέλα της δομής αυτής με διαφορετικές γεωμετρικές και δομικές παραμέτρους, θα συγκριθούν οι ζώνες χάσματος μεταξύ τους, όπως και οι μεταβολές που προκαλούν αυτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά