Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή των αρχών κυκλικής οικονομίας και οικολογικού σχεδιασμού σε ηλιακά θερμικά συστήματα

Nikodimopoulos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F8BDDA43-B2A9-4F2F-970E-185CBECDA5C7
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Νικοδημόπουλος, "Εφαρμογή των αρχών κυκλικής οικονομίας και οικολογικού σχεδιασμού σε ηλιακά θερμικά συστήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89717
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξάντληση των αποθεμάτων συμβατικών καυσίμων του πλανήτη και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας σε συνδυασμό με τη ραγδαία επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ανάγκασε τις σύγχρονες κοινωνίες να αναζητήσουν βιώσιμες λύσεις προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Το εδραιωμένο γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικεντρώνεται στην εξόρυξη των πόρων, τη χρήση και την ανεκμετάλλευτη απόρριψή τους, χρήζει άμεσης αναδιαμόρφωσης. Έτσι, έννοιες όπως η κυκλική οικονομία, ο οικολογικός σχεδιασμός και η οικολογική σήμανση έκαναν την εμφάνισή τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάλυση των αρχών αυτών των εννοιών, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση. Είναι υψίστης σημασίας οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα και τα πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη αυτών των διαδικασιών, συνδράμοντας όλοι μαζί στην επιτυχή εφαρμογή τους. Επιπλέον, μελετάται η εφαρμογή των παραπάνω εννοιών σε ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες προκειμένου να αξιολογηθεί το περιβαλλοντικό τους προφίλ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά