Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης προσωπικού στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Papadimitriou Nikoleta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/95BC6F72-120B-424A-BF57-B664D95219EF
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέτα Παπαδημητρίου, "Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης προσωπικού στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89726
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (human resource management) και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης (training) του προσωπικού μιας επιχείρησης για την βέλτιστη εξέλιξη των προϊόντων της και την ποιότητά τους. Αναλυτικότερα, θα εστιάσουμε στις θετικές συνέπειες που έχει η σωστή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, πως αυτή σχετίζεται με την εκπαίδευση – μετεκπαίδευσή τους και στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η τελευταία. Ο όρος διοίκηση ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια βραχυχρόνια προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό μιας οργάνωσης. Επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τις κατώτερες ή και τις μεσαίες βαθμίδες του προσωπικού μιας επιχείρησης σε μια βραχυχρόνια βάση και συγκεκριμένα τη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, την εκπαίδευση, αξιολόγηση και αμοιβή του. (Ξηροτύρη, 2010). Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού μιας επιχείρησης γίνεται με σκοπό να εκτιμηθούν οι ανάγκες και οι στόχοι της για να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε εταιρείες και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πληθώρα ερωτήσεων με βάση των οποίων μπορεί να γίνει η συλλογή διαφορετικών απαντήσεων και απόψεων των εργαζομένων σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευσή τους και ποια είναι τα οφέλη της τόσο για τους ίδιους αλλά και για την πορεία της εταιρείας. Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία μετά την λεπτομερή παρουσίαση των όρων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της εκπαίδευσής τους, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων γίνεται εμφανής η αναγκαιότητά της και η μεταξύ τους σύνδεση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά