Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιομηχανική συμβίωση: μεθοδολογία ανάπτυξης και αξιολόγησης συμβιωτικών δράσεων δέσμευσης και αξιοποίησης εκπομπών CO2

Dima Chrysoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/681494C0-12FB-4796-BE67-38F5182D819D
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσούλα Δήμα, "Βιομηχανική συμβίωση: μεθοδολογία ανάπτυξης και αξιολόγησης συμβιωτικών δράσεων δέσμευσης και αξιοποίησης εκπομπών CO2", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89728
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας εφαρμόζεται μια μεθοδολογία ανάπτυξης και αξιολόγησης συμβιωτικών δράσεων μεταξύ βιομηχανικών μονάδων με αντικείμενο την επαναχρησιμοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ως παραπροϊόν βιομηχανικών διεργασιών. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στο σύνολο των βιομηχανιών της Κύπρου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Αρχικά, αναλύονται τα βήματα για μια επιτυχημένη βιομηχανική συμβίωση, όπως η αντιστοίχιση εισροών-εξόδων, οι διαθέσιμες τεχνολογίες, η γεωγραφική θέση, οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Παρατίθενται εργασίες από τη διεθνή βιβλιογραφία, με αντικείμενο τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του CO2 (CCU technologies and stradegies) . Στα πλαίσια της εφαρμογής της μεθοδολογίας αρχικά πραγματοποιείται εκτίμηση της διαθεσιμότητας του CO2 στην Κύπρο και αναγνωρίζονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού με τις μεγαλύτερες πιθανότητες αξιοποίησής του από άλλες βιομηχανικές μονάδες. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται ως δεδομένα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μητρώου εκπομπών της Κύπρου για τις εκπομπές του CO2, τη θέση των βιομηχανιών στην περιοχή μελέτης και το κόστος συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς του CO2. Στη συνέχεια εκτιμάται η δυνατότητα χρήσης του άνθρακα και καταμετράται η διαθεσιμότητα του – είτε ως πρώτη ύλη είτε ως παραπροϊόν – στις βιομηχανικές μονάδες. Τέλος, παρουσιάζονται και χαρτογραφούνται οι προτεινόμενες συμβιωτικές δράσεις και αξιολογούνται τεχνικο-οικονομικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά