Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμένη χωρητικότητα

Voutsakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2834AF3E-BCB8-4025-8179-AE30D36F1433
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Βουτσάκης, "Αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμένη χωρητικότητα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89737
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχολούμαστε με το περιορισμένης χωρητικότητας πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (Capacitated Vehicle Routing Problem). Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους κυκλικών διαδρομών που εξυπηρετούν τους πελάτες από την αφετηρία-αποθήκη. Το όχημα που εκτελεί το κάθε δρομολόγιο επιστρέφει στην αποθήκη μετά το πέρας κάθε διαδρομής. Η διαδρομή καθορίζεται από τους παράγοντες της χωρητικότητας και του μέγιστου επιτρεπτού χρονικού ορίου που μπορεί να διανύσει κάθε όχημα. Για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο του Πλησιέστερου Γείτονα, με τον οποίο βρίσκουμε μια αρχική αποδεκτή λύση και στη συνέχεια τη βελτιώνουμε μέσω τριών αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης (1-0 επανατοποθέτηση, 1-1 ανταλλαγή, εσωτερική ανταλλαγή). Τέλος για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη λύση μας χρησιμοποιήσαμε τον ευρετικό αλγόριθμο της Προσομοιωμένης Ανόπτησης (Simulated Annealing).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά