Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και κατασκευή σύγχρονου προσθετικού μέλους άνω άκρου

Askar Zinovia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/771541D9-FECB-4516-91D5-4BBB95DE55AB
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζηνοβία Ασκάρ, "Μελέτη και κατασκευή σύγχρονου προσθετικού μέλους άνω άκρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89755
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη των προσθετικών μελών άνω άκρου και την κατασκευή τους. Αρχικά, αναφέρεται η πορεία εξέλιξής τους από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι τις σύγχρονες κατασκευές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε αισθητικές και λειτουργικές συσκευές. Σε συνέχεια, υποκατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης των λειτουργιών τους ενώ σημειώνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περίπτωσης. Έπειτα, τονίζονται τα κριτήρια βελτιστοποίησης της κατασκευής προσθετικών μελών δηλαδή τα χαρακτηριστικά που πρέπει να μελετώνται ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος κατασκευής. Αναφέρεται η μέθοδος της χύτευσης για παραγωγή προσθετικών μελών, καθώς και υβριδικών μελών που κατασκευάζονται σε συνδυασμό της με μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η δεύτερη αναλύεται σε ότι αφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Συνεχίζοντας, γίνεται αναφορά στην κοινότητα e-NABLE με μία σύντομη αναδρομή της και, έπειτα, με περιγραφή της πορείας κατασκευής και παράδοσης μιας συσκευής σε παραλήπτη, όπως αυτή έγινε κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ως κατασκευαστή-maker. Τέλος, έγινε ανάλυση της διαδικασίας κατασκευής της συσκευής Phoenix Hand που επιλέχθηκε από την ανοιχτή βιβλιοθήκη της e-NABLE προς τρισδιάστατη εκτύπωση και συναρμολόγηση. Αναφέρονται τόσο τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε όσο και οι παράμετροι που ρυθμίστηκαν, ενώ παρουσιάζονται φωτογραφίες με τις εκτυπώσεις των εξαρτημάτων και την συναρμολόγηση της τελικής συσκευής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά