Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την εφαρμογή πολιτικών σε έξυπνα ενεργειακά κτίρια με χρήση υπολογιστικής επιχειρηματολογίας

Krinakis Panteleimon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B63BE49A-85A6-4420-8E64-EF1C224DAB72
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παντελεήμων Κρινάκης, "Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την εφαρμογή πολιτικών σε έξυπνα ενεργειακά κτίρια με χρήση υπολογιστικής επιχειρηματολογίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89787
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο καθορισμός ενεργειακής πολιτικής σε έξυπνα κτίρια. Στόχος είναι η λήψη αποφάσεων σε ποικίλα ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση πολιτικών μεταξύ των προτεραιοτήτων διαφορετικών χρηστών και ρόλων. Μέσω αυτών των πολιτικών αυτοματοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αυξημένη ενεργειακή αλλά και οικονομική αποδοτικότητα. Για την υλοποίηση της εργασίας γίνεται χρήση αισθητήρων IoT (Internet of Thing) για την λήψη αναγκαίων μετρήσεων και δεδομένων των οποίων η διασύνδεση γίνεται μέσω του προτύπου KNX. Επιπλέον η μοντελοποίηση του κτιρίου γίνεται μέσω της εφαρμογής Open Studio/Energy plus. Για την επεξεργασία των δεδομένων και την λήψη απόφασης χρησιμοποιείται ένα εργαλείο ιεραρχικής επιχειρηματολογίας, ο Gorgias. Η μελέτη περίπτωσης γίνεται για το κτίριο των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου υπάρχουν τοποθετημένοι κατάλληλοι αισθητήρες για την μέτρηση βασικών παραμέτρων-δεδομένων, όπως θερμοκρασίας, φωτισμού και επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα. Για την μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα διάφορες καταστάσεις, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν αποτελεσματικά με την χρήση υφιστάμενων εργαλείων και προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι η διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών που βοηθούν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων όπου υπάρχει σύγκρουση αποφάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά