Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ακραίων τιμών ανέμου και θαλάσσιου κυματισμού σε περιοχές με ενδιαφέρον για ανάπτυξη υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Eleftheroglou Athanasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3A4447D-6A39-48B8-8225-F6B791251C4B
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανασία Ελευθέρογλου, "Ανάλυση ακραίων τιμών ανέμου και θαλάσσιου κυματισμού σε περιοχές με ενδιαφέρον για ανάπτυξη υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89936
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ακραίες τιμές ή δεδομένα ορίζονται τα συμβάντα ή οι παρατηρήσεις που δεν ακολουθούν ένα αναμενόμενο πρότυπο συγκριτικά με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. Η δυνατότητα ανίχνευσης τέτοιων περιπτώσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εξόρυξη πληροφοριών - με σκοπό την επίλυση προβλημάτων τόσο σε επιχειρησιακό όσο και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Η εκτίμηση ακραίων τιμών και η αβεβαιότητα που προκύπτει από αυτές αποτελεί επίσης κεντρικό θέμα ενδιαφέροντος σήμερα για ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση μεθόδων ανίχνευσης ακραίων τιμών του θαλάσσιου κυματισμού σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου που υπάρχει ενδιαφέρον για ανάπτυξη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή άλλων πηγών ενέργειας. Η δυσκολία καταγραφής και πρόβλεψης ακραίων τιμών εγκυμονεί κινδύνους για τις σχετικές πλατφόρμες και καθιστά τη δυνατότητα ασφαλούς εκτίμησής τους κρίσιμο παράγοντα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής.Στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούνται δεδομένα από διαθέσιμες τοπικές παρατηρήσεις αλλά και από μοντέλα προσομοίωσης παραμέτρων περιβάλλοντος σε συνδυασμό με στατιστικούς αλγόριθμους που αναπτύσσονται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά