Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των τρομοκρατικών επιθέσεων στα κράτη και των μέτρων που λήφθηκαν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τη δημιουργία συνεχούς κλίμακας με τη χρησιμοποίηση διακριτών και συνεχών μεταβλητών

Gkaragkounis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0481542-E244-486B-8A68-B8FE97B8DAF4
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Γκαραγκούνης, "Ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των τρομοκρατικών επιθέσεων στα κράτη και των μέτρων που λήφθηκαν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τη δημιουργία συνεχούς κλίμακας με τη χρησιμοποίηση διακριτών και συνεχών μεταβλητών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μέσα από τη διατριβή αυτή επιχειρείται να δοθεί μία εικόνα για τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στα κράτη από τις τρομοκρατικές επιθέσεις με έρευνα στοιχείων από άρθρα, ηλεκτρονικές πηγές, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και να βρεθούν μεταβλητές που θα μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα της ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων αυτών. Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή του φαινομένου της τρομοκρατίας για να γίνει κατανοητή η προέλευση του όρου καθώς και της έννοιάς του, αφού οι περισσότεροι μελετητές και οι κρατικές υπηρεσίες δυσκολεύονται στη διατύπωση ενός ορισμού. Μέσα από την έρευνα παρατηρείται ότι ο όρος τρομοκρατία αλλάζει μέσα από το πέρασμα των χρόνων και μάλιστα μέσα από τη συστηματική μελέτη που πραγματοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποκτήσει πολλές υποκατηγορίες. Έτσι, γίνεται μια πολύπλευρη ανάλυση των μορφών της τρομοκρατίας με την οποία καθίσταται κατανοητό το αντικείμενο της διατριβής. Στη συνέχεια, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί πάνω στο οποίο βασίζεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Μετά το περιστατικό αυτό έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη νομοθεσία από τις δυτικές χώρες, με την τρομοκρατία να αποτελεί ένα μόνιμο αντικείμενο στην ατζέντα των κυβερνώντων. Επιδιώκεται επίσης να αναλυθεί η επίδραση της τρομοκρατίας στα κράτη αναλόγως με τη δράση αυτών που επιχειρούν τα περιστατικά τρομοκρατίας. Έτσι, μελετάται από τη σκοπιά της μετανάστευσης, της δεξιάς ή ακροδεξιάς τρομοκρατίας, της αριστερής ή ακροαριστερής τρομοκρατίας και της ισλαμικής τρομοκρατίας, μορφές οι οποίες προκαλούν τα περισσότερα περιστατικά και τους περισσότερους θανάτους, τραυματισμούς και υλικές φθορές. Αναφέρονται ακόμη οι τρόποι με τους οποίους επηρεάστηκαν τα κράτη από το φαινόμενο της τρομοκρατίας σε τομείς που δεν φαίνονται άμεσα τα αποτελέσματα όπως είναι η οικονομία, η κοινωνία, η ψυχολογία, η κουλτούρα, η πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι παράγοντες αυτοί ενώ είναι εύκολο να μελετηθούν λόγω της συνάφειάς τους με τις εγκληματικές πράξεις και τη βία, ωστόσο δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν προκειμένου να αναλυθούν με στατιστικές μεθόδους. Τέλος, με εξαγωγή στοιχείων από τη βάση δεδομένων START τα οποία είναι τα πιο σύγχρονα και αναλυτικά σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιείται μία ανάλυση με τη δημιουργία κλίμακας από το 0 έως το 10 που μας δείχνει πώς έχουν επηρεαστεί τα κράτη και γενικότερα ευρύτερες περιοχές από τα περιστατικά τρομοκρατίας για το 2018. Αντίστοιχη ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί από το Institute for Economics and Peace (ΙΕΡ) η οποία εξετάζει στοιχεία από την ίδια βάση δεδομένων σε βάθος πενταετίας και έτσι επιχειρείται μία συγκριτική ανάλυση της προόδου του φαινομένου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά