Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Small size 3D printed hydraulic components with integrated fluid sensing capabilities: A proof of concept

Manoli Chrysoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5B411C81-D19D-474C-912D-979F37DB16BD
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Chrysoula Manoli, "Small size 3D printed hydraulic components with integrated fluid sensing capabilities: A proof of concept", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Hellenic Army Academy, Chania, Greece, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89978
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πεδίο της θερμικής διαχείρισης γίνεται όλο και πιο σημαντικό λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε τομείς όπως η αεροδιαστημική (κινητήρες, θωράκιση), η αυτοκινητοβιομηχανία (μπαταρίες, ηλεκτρικοί κινητήρες), οι ανιχνευτές σωματιδίων (silicon tracker detectors) και η κατασκευή (καλούπια έγχυσης). Η ανίχνευση και παρακολούθηση των ιδιοτήτων των ρευστών, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα θερμικής διαχείρισης είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και την απόδοση συστημάτων διεργασίας. Σύνθετα υδραυλικά κυκλώματα με έναν αριθμό ενσωματωμένων αισθητήρων, είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων τέτοιων εφαρμογών. Καθώς τα συστήματα γίνονται πιο περίπλοκα, το ίδιο γίνεται και η μέτρηση των ιδιοτήτων των ρευστών.Το SWaP (Smart Wall Pipes and ducts) είναι ένα project που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ATTRACT project, Horizon 2020. Δύο μεγάλοι οργανισμοί, το CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Έρευνας) και το CSEM (Ελβετικό Κέντρο Ηλεκτρονικής και Μικροτεχνολογίας) συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη επαναστατικών εξαρτημάτων, για την επόμενη γενιά συστημάτων ψύξης, ενσωματώνοντας απευθείας αισθητήρες στο εσωτερικό τοίχωμα υδραυλικών κυκλωμάτων, με τον συνδυασμό τεχνολογιών Additive Manufacturing (AM). Το SWaP αντιμετωπίζει τους περιορισμούς των συμβατικών μεθόδων συνδυάζοντας τεχνικές AM (SLM και AJP) για την ανάπτυξη έξυπνων κατασκευών. Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το ATTRACT project που χρηματοδοτήθηκε από την EC βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης 777222.Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής βασίζεται στο SWaP, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης της υποψήφιας στο CERN. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια επισκόπηση στην τεχνολογία Additive Manufacturing (ή 3D printing), συμπεριλαμβάνοντας τις μεθόδους, τα υλικά και τα κύρια πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στις διαφορετικές μεθόδους του AM μετάλλων για την παραγωγή δομικών στοιχείων, με έμφαση στη μέθοδο SLM. Η καινοτόμος τεχνολογία του AJP αναλύεται λεπτομερώς, παρουσιάζοντας τα υπερσύγχρονα πεδία εφαρμογής τής. Το δεύτερο μέρος της διατριβής επικεντρώνεται στην κατασκευή και την αξιολόγηση του πρωτοτύπου SWaP, παρουσιάζοντας τις συνδυαστικές μεθόδους AM, τα υλικά, τον εργαστηριακό εξοπλισμό, καθώς και τις πειραματικές μεθόδους. Τέλος, παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των δοκιμών για την αξιολόγηση του αισθητήρα του SWaP πρωτοτύπου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά