Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνική ανάλυση του δείκτη Nasdaq-100 και χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων του εταιρειών

Ηaritos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/929B46BE-6988-4C6F-B5BF-FFEB3D9DEEE0
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Χαρίτος, "Τεχνική ανάλυση του δείκτη Nasdaq-100 και χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων του εταιρειών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89981
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η αξιολόγηση του Nasdaq-100 ως επενδυτική επιλογή και η εύρεση των πιο αξιόπιστων αριθμοδεικτών τεχνικής ανάλυσης για αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη Το Nasdaq-100 είναι ένας δείκτης χρηματιστηρίου που αποτελείται από 103 μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από 100 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq, εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για να αξιολογηθεί το Nasdaq-100 ως επενδυτική επιλογή, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση σε είκοσι από τις μεγαλύτερες εταιρείες που διαθέτει αυτός ο δείκτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, οι οικονομικοί αριθμοδείκτες φερεγγυότητας, αποδοτικότητας και επίδοσης διαχείρισης υπολογίστηκαν από το 2016 έως το 2019. Το υποσύνολο αυτών των είκοσι εταιρειών αποτελεί σχεδόν το 70% του κεφαλαίου που περιέχεται σε αυτόν τον δείκτη. Επομένως, η απόδοση αυτών των εταιρειών κατά μέσο όρο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την απόδοση του Nasdaq-100. Οι αριθμοδείκτες τεχνικής ανάλυσης είναι μαθηματικοί υπολογισμοί που στοχεύουν στην πρόβλεψη της μελλοντικής κίνησης των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου αναλύοντας την προηγούμενη πορεία της τιμής ή του όγκου του. Πραγματοποιήθηκε τεχνική ανάλυση στο Nasdaq-100 από το 2016 έως το 2019, προκειμένου να καθοριστούν οι πιο αξιόπιστοι τεχνικοί αριθμοδείκτες που μπορούν να προβλέψουν επιτυχώς τις μελλοντικές τιμές για αυτόν τον δείκτη. Οι υπολογισμένοι τεχνικοί αριθμοδείκτες ήταν ταλαντωτές ορμής και δείκτες τάσης. Αυτοί οι δείκτες υπολογίστηκαν καθημερινά για την επιλεγμένη χρονική περίοδο της ανάλυσης, με βάση την ημερήσια κίνηση τιμών του Nasdaq-100. Σε αυτή τη διατριβή, οι επιλεγμένοι δείκτες αξιολογήθηκαν ξεχωριστά σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες περιόδους. Για κάθε δείκτη και για κάθε μία από τις τρεις χρονικές περιόδους, μια επένδυση στο Nasdaq- 100 προσομοιώθηκε με βάση τα σήματα αγοράς και πώλησης που παρουσίαζαν οι εξεταζόμενοι αριθμοδείκτες. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικά σενάρια: ένα με 0% προμήθεια ανά συναλλαγή και ένα με 1,5%. Τα αποτελέσματα δείχνουν τους συνδυασμούς αριθμοδεικτών και χρονικών περιόδων που παράγουν τις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις για καθένα από τα δύο σενάρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά