Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιώσιμη διαχείριση των μετάλλων ομάδας πλατίνας - ανάκτηση μετάλλων ομάδας πλατίνας από καταλύτες αυτοκινήτων

Papanikolopoulos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FF236E2D-5482-4DF5-AB6A-12F69D383DF1
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Παπανικολόπουλος, "Βιώσιμη διαχείριση των μετάλλων ομάδας πλατίνας - ανάκτηση μετάλλων ομάδας πλατίνας από καταλύτες αυτοκινήτων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται η σημασία των Platinum Group Metals (PGM) για τον χώρο των επιστημών, της βιομηχανίας και της οικονομίας, καθώς επίσης και ο ρόλος τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται η ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των μετάλλων αυτών και η περιβαλλοντική σημασία της μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής τους. Αναλύεται εκτενέστερα η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των καταλυτών αυτοκινήτων καθώς επίσης και οι τρόποι διαχείρισής τους. Δίνονται οικονομικά στοιχεία των PGM στο πέρασμα των χρόνων, περιγράφεται η διαδικασία ανάκτησης τους από χρησιμοποιημένους καταλύτες αυτοκινήτων, πραγματοποιείται πείραμα με αναλύσεις σύστασης καταλυτών, εκτιμάται η πραγματική τους αξία και επίσης γίνεται σύντομη έρευνα αγοράς στον χώρο της ανακύκλωσης εξαντλημένων καταλυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά