Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική επεξεργασία ακουστικών σημάτων στη θάλασσα και εντοπισμός ακουστικών υπογραφών

Mikroulakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AFEE41C4-BF3C-4463-BCC1-027C14878CDC
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μικρουλάκης, "Στατιστική επεξεργασία ακουστικών σημάτων στη θάλασσα και εντοπισμός ακουστικών υπογραφών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90035
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Διατριβή έχει ως θέμα την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων που λαμβάνονται από μια παθητική συστοιχία υδροφώνων στη θάλασσα με σκοπό τον εντοπισμό ακουστικών υπογραφών και την διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης ενός αξιόπιστου συστήματος υποθαλάσσιας επιτήρησης στην περιοχή του Αιγαίου.Στο Κεφάλαιο 1ο αναλύονται οι βασικές αρχές διάδοσης ακουστικών κυμάτων στη θάλασσα και των φαινομένων που την επηρεάζουν. Ο ήχος αποτελεί το μοναδικό μέσο για την έρευνα στόχων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας οπότε η γνώση του αποτελεί την βάση για την κατανοηση των θεμάτων που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή.Στο Κεφάλαιο 2ο αναπτύσσονται οι βασικότερες θεωρίες και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται ο αλγόριθμος υψηλής ανάλυσης «MUSIC» που θα εφαρμοστεί για τον παθητικό εντοπισμό ακουστικών «υπογραφών» στο υποθαλάσσιο πεδίο.Στο Κεφάλαιο 3ο γίνεται μια εισαγωγή στον Ανθυποβρυχιακό Πόλεμο ώστε να γινεί κατανοητή η αναγκαιότητα κυριαρχίας στο υποθαλάσσιο πεδίο επιχειρήσεων και η συμβολή των ηχοεντοπιστικών συστημάτων σε αυτό τον σκοπό. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας τους, με έμφαση στα παθητικά συστήματα, καθώς και οι κύριες κατηγορίες αυτών.Στο Κεφάλαιο 4ο γίνεται επιχειρησιακή ανάλυση της γεωγραφικών και των βαθυθερμογραφικών συνθήκων του Αιγαίου Πελάγους ώστε να προσδιοριστεί κατά ποσό επηρεάζει η μορφολογία του βυθού την διάδοση των ακουστικών σημάτων και να υπολογιστούν οι απώλειες της ακουστικής έντασης συναρτήσει της απόστασης.Στο Κεφάλαιο 5ο εφαρμόζεται ο αλγόριθμος «MUSIC» σε περιβάλλον προσομοίωσης, παρατίθενται τα ευρήματα, τεκμηριώνονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα.Στο Κεφάλαιο 6ο αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής ανάλυσης του Αιγαίου και της εφαρμογής του αλγόριθμου «MUSIC» προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα και τα οφέλη ανάπτυξης ενός υποθαλάσσιου συστήματος επιτήρησης στο Αιγαίο από παθητικές συστοιχίες υδροφώνων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά