Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Comparative evaluation of the morphological characteristics of nanolime dispersions for the consolidation of architectural monuments

Michalopoulou Anastasia, Michailidi Elisavet, Favvas Evangelos, Maravelaki Pagona, Kilikoglou Vassilis, Karatasios Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13F49640-95FA-4223-AED4-99977146D02B
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά A. Michalopoulou, E. Michailidi, E. Favvas, N.-P. Maravelaki, V. Kilikoglou, and I. Karatasios, “Comparative evaluation of the morphological characteristics of nanolime dispersions for the consolidation of architectural monuments,” Int. J. Archit. Herit., vol. 14, no. 7, pp. 994–1007, 2020. doi: 10.1080/15583058.2020.1745323 https://doi.org/10.1080/15583058.2020.1745323
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This work studies the morphological characteristics of four different laboratories synthesized nanolime dispersions, focusing on the characteristics of the polar dispersion medium and the increase of the water content in the final dispersion. An innovation of this research is the incorporation of distilled water that is enriched with O2 nanobubbles (NBs) as an alternative aqueous dispersion medium, with a potential of surfactant action. The evaluation of the dispersions was based on the morphological, chemical and the mineralogical characterization of nanoparticles, their stability and their penetration potential in two porous substrates. The use of the 2-propanol resulted in the reduction of nanoparticle size and the absence of agglomerates. The combined use of 2-propanol and distilled water enriched with O2 NBs was considered also beneficial since it resulted in dispersions with slightly reduced kinetic stability but, with enhanced penetration in the porous substrates.

Υπηρεσίες

Στατιστικά