Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντέλο υβριδικής ενεργειακής πολιτικής με εφαρμογή στην πολεμική αεροπορία

Tsagkaridi Afroditi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E41100E4-1B51-4F92-B21F-473D134BD6AA
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αφροδίτη Τσαγκαρίδη, "Μοντέλο υβριδικής ενεργειακής πολιτικής με εφαρμογή στην πολεμική αεροπορία ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90078
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη ενόςμοντέλου υβριδικής ενεργειακής πολιτικής με εφαρμογή στην Πολεμική Αεροπορία,μέσα από μια επεξηγηματική πορεία του : τι είναι ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και πως σχετίζονται με τα υβριδικά συστήματα ,γιατί η εφαρμογή τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη κυκλικής οικονομίας και πως μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά και θεωρητικά ένα τέτοιο εγχείρημα.Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των Α.Π.Ε και του τρόπου λειτουργίας αυτώνπαράλληλα με τα υβριδικά συστήματα που εξασφαλίζουν αυτονομία καιεξοικονόμηση ενέργειας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά του τρόπου εισαγωγής της χώρας στην κυκλική οικονομία μέσα από την εφαρμογή των Α.Π.Ε. και τέλοςκαθορίζονται οι παράγοντες αναγκαίας εφαρμογής αυτών στις Ε.Δ. και τηνΠολεμική Αεροπορία ,με παράθεση των μέχρι τώρα προσπαθειών.Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αμυντική προσέγγιση άλλων χωρών ,όσον αφορά τις στρατιωτικές τους δυνάμεις αλλά και την Πολιτεία εκάστοτε κράτους.Παρατίθενται οι ενέργειες εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης(Σ.Π.Δ) χωρών όπως Σουηδία , Αυστραλία ,Αγγλία ,Ολλανδία, Καναδάς ,Η.Π.Α.καθώς και οι προσπαθείς του Ν.Α.Τ.Ο ,ενώ παράλληλα αναφέρεται και τοπαράδειγμα της Εσθονίας .Τέλος καταγράφονται δράσεις και προβληματισμοίσχετικά με το εγχείρημα εμπλοκής των Ε.Δ. στη διαχείριση φυσικών πόρων.Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται η μοντελοποίηση -προσομοίωση του υβριδικού συστήματος που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Αναλύεται η τοπολογία του συστήματος , τα τεχνικά στοιχεία αυτού ,οι ενεργειακές καταναλώσεις, οι περιβαλλοντικοί δείκτες της περιοχής και ο αριθμός φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εγκατάσταση ,τα στοιχεία επιλογής της ανεμογεννήτριας καθώς και των υπόλοιπων συστημάτων.Τέλος στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία του συστήματος καιαξιολογείται το κατά ποσό συμφέρει μια υβριδική ενεργειακή εγκατάσταση.Συνοπτικά περιγράφονται οι ενέργειες και οι διαδικασίες που πρέπει ναδιεκπεραιωθούν για την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ καθώς και οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και οι ευθύνες των εμπλεκομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά