Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μοντέλων αυτοματοποιημένης εκτίμησης αξιών ακινήτων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης

Kotsis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B7FF5AA-A537-4AC5-8D87-A22C722C4634
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Κώτσης, "Ανάπτυξη μοντέλων αυτοματοποιημένης εκτίμησης αξιών ακινήτων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90113
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αγορά ακινήτων είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος επενδυτικός κλάδος που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά ανταγωνιστικός. Στον τομέα αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ακριβής και γρήγορη εκτίμηση της τιμής των ακινήτων. Η αφθονία των διαθέσιμων δεδομένων, αποτέλεσμα της μετάβασης των συναλλαγών ακινήτων σε πλατφόρμες του ψηφιακού κόσμου, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης, μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητικές εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων. Τέτοιες τεχνικές είναι για παράδειγμα η γραμμική παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες τεχνικές αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα αυτοματοποιημένης εκτίμησης αξιών ακινήτων (Automated Valuation Models-ΑVM). Τα μοντέλα αυτά ελαχιστοποιούν την ανάγκη της λεπτομερούς ανάλυσης του κάθε ακινήτου -όπως γινόταν έως τώρα- και συνεπώς αποτελούν ένα αξιόλογο υποστηρικτικό εργαλείο για τους εκτιμητές ακινήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά