Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και ανάπτυξη της διαδικασίας παραγωγής μίας ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας με χρήση τεχνολογιών ψηφιακών διδύμων

Katsifas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/398606B4-DB4B-46EE-B2DA-085C14F87ADF
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Κατσίφας, "Μελέτη και ανάπτυξη της διαδικασίας παραγωγής μίας ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας με χρήση τεχνολογιών ψηφιακών διδύμων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90145
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάπτυξη εξαρτημάτων και διαδικασιών για την κατασκευή της πρωτότυπης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση εξειδικευμένων λογισμικών αλλά και τεχνολογιών ψηφιακών διδύμων (Digital Twins – DTs). Αρχικά πραγματοποιείται βιβλιογραφική έρευνα όσον αφορά τις εφαρμογές των ψηφιακών διδύμων σε διάφορους τύπους οχημάτων και αναλύονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σε δεύτερο στάδιο μελετάται η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στη διαδικασία ανάπτυξης της πρωτότυπης μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μελέτη συγκεκριμένων εξαρτημάτων, όσον αφορά τη σχεδίαση και τον τρόπο κατεργασίας τους, με στόχο τη βελτίωση του χρόνου παραγωγής τους. Στην κατεύθυνση αυτή γίνεται επανέλεγχος της σχεδίασης τους σε σχέση με την διαδικασία παραγωγής τους σε ηλεκτρονικά καθοδηγούμενη (CNC) φρέζα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά