Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανήματος εξώθησης ανακυκλώσιμων θερμοπλαστικών υπό κατασκευή νήματος, για χρήση σε 3D εκτυπωτή

Skantzourakis Alkiviadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C72DF56C-0A64-4FE7-9CD6-A2C861623B96
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλκιβιάδης Σκαντζουράκης, "Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανήματος εξώθησης ανακυκλώσιμων θερμοπλαστικών υπό κατασκευή νήματος, για χρήση σε 3D εκτυπωτή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90175
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί μικρών διαστάσεων εξωθητής, ανακυκλώσιμων θερμοπλαστικών ως πρώτη ύλη σε 3d εκτυπωτή. Ο εξωθητής θα δέχεται από χωνί πλαστικό σε μορφή πέλλετ το οποίο προήλθε από τεμαχισμό ανακυκλώσιμων πλαστικών (καπάκια, πλαστικές συσκευασίες ,κ.α.). Ο κοχλίας κινούμενος θα λαμβάνει το πλαστικό από το χωνί και θα το εξωθεί από θερμαινόμενη μήτρα συγκεκριμένης διαμέτρου. Το νήμα μετά την εξώθηση θα ψύχεται και θα γίνεται η περιέλιξή του σε καρούλι. Αφού σχεδιαστεί και κατασκευαστεί η διάταξη αυτή θα γίνει πειραματική λειτουργία για τον προσδιορισμό των παραμέτρων για την βέλτιστη ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Τέλος με το ανακυκλωμένο πλέον νήμα θα γίνει εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή για να μελετηθούν τα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά