Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μετατροπή συνεδριακού κέντρου σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στα πρότυπα της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας

Soukouli Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3BCF7C5B-0587-4849-A31D-F9577319D546
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Σούκουλη, "Μετατροπή συνεδριακού κέντρου σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στα πρότυπα της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90177
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019 παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ένα σχέδιο δράσης με στόχο μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, απαλλαγμένη από την χρήση συμβατικών ορυκτών καυσίμων. Η συμφωνία βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τη βιομηχανία και τις μεταφορές μέχρι τα τρόφιμα και τη γεωργία και επεκτείνεται στον κτιριακό τομέα, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας και εκπομπών CO2.Μέσα από τη στρατηγική «Κύμα Ανακαινίσεων» προωθούνται ανακαινίσεις δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και τον μηδενισμό των αέριων ρύπων τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) με στόχο τη μετατροπή του σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, θα καθοριστούν σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου της ΟΑΚ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί η ενεργειακή αξιολόγησή τους στη βάση κατάλληλων δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τεχνοοικονομική αξιολόγηση των σεναρίων, ώστε να επιλεχθεί αυτό που είναι οικονομικά αποδοτικότερο. Τέλος, θα παρουσιαστούν μελλοντικές προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες θα καλύπτουν τις βασικές αρχές της Πράσινης Συμφωνίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά