Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δέντρα απεικόνισης εξαρτήσεων

Ioannidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FAF3B6DF-4EF4-4146-8DD1-AEC905258A08
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Ιωαννίδης, "Δέντρα απεικόνισης εξαρτήσεων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90195
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή γραμματικών κανόνων αλλά και των χρονικών τροποποιητών. Η μέθοδος της άμεσης αντιστοιχίας (DCA) η οποία βασίζεται σε εμπειρικές μελέτες και αξιοποιείται σε περιπτώσεις όπου η μία γλώσσα πλειοψηφεί έναντι της άλλης αποπειράται να δημιουργήσει ισομορφικά μοντέλα, δηλαδή προτάσεις ίδιας μορφής μεταξύ των γλωσσών. Η αποτελεσματικότητα των προαναφερθέντων μεθόδων έχει αποδειχτεί αλλά ανακρίβειες εξακολουθούν να υπάρχουν. Τέλος, γίνεται αναφορά στα Σημασιολογικά Δέντρα Εξάρτησης τα οποία περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ κατηγορήματος και ορίσματος σε μια πρόταση με τη χρήση τόξων. Συνοψίζοντας, τα δέντρα εξάρτησης έχουν αποδειχθεί πολύτιμα στην εξεύρεση και επιλογή μίας κατάλληλης απάντησης μέσα από ένα πλήθος πιθανών λύσεων αλλά περεταίρω έρευνα και βελτιστοποίηση των μεθόδων απαιτούνται έτσι ώστε τα αποτελέσματα των μεταφράσεων να γίνουν πιο ακριβή και να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν την ποιότητα των ανθρώπινων μεταφραστών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά