Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη σκοπιμότητας για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην ακτοπλοΐα

Dimitriadis Alexandros-Iordanis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/777B3367-353B-4AE1-922A-65F56940F5D8
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος-Ιορδάνης Δημητριάδης, "Μελέτη σκοπιμότητας για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην ακτοπλοΐα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90217
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο σκοπό την επισκόπηση των συμβατικών αλλά κυρίως των εναλλακτικών καυσίμων της ναυτιλίας. Ειδικότερα, ολοένα και περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα βρίσκονται στο προσκήνιο και αναπτύσσονται ταχέως κατά τα στάδια της έρευνας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι υπεύθυνη για πάνω από το 85% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει το 2% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης ετησίως, συνεισφέροντας περίπου στο 3% των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως πρόκειται για μια από τις αποδοτικότερες ενεργειακά βιομηχανίες αλλά συνάμα και ιδιαίτερα επιβαρής στο περιβάλλον.Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), έχει θεσπίσει πως μέχρι το 2050 οι εκπομπές ρύπων του κλάδου πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το έτος βάσης 2008. Ήδη, από την 1/1/2020 έχει τεθεί σε ισχύ ως ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε θείο (sulphur cap) το 0.5% για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έχουν προταθεί διάφορες λύσεις, εκ των οποίων μερικές είναι: η μείωση ταχύτητας πλεύσης (slow steaming), η τοποθέτηση καταλυτών (scrubbers) και η χρήση ορυκτών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (LSFO, MDO). Βέβαια, οι μακροπρόθεσμες μελέτες συμφωνούν στο ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι του IMO, η ναυτιλία θα πρέπει να στραφεί σε νέα καύσιμα μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άρα ρύπων.Στα πλαίσια αυτά, η Διπλωματική Εργασία θα προσπαθήσει να κάνει μια επισκόπηση της τωρινής κατάστασης του ναυτιλιακού κλάδου αλλά και της συνεισφοράς του στο εμπόριο και την οικονομία, με έμφαση στον κλάδο της ακτοπλοΐας. Στη συνέχεια, θα γίνει μια επισκόπηση τόσο των τωρινών όσο και των υπό ανάπτυξη (ερευνητικών δραστηριοτήτων) ναυτιλιακών καυσίμων (υδρογόνο, μεθανόλη, βιοκαύσιμα κτλ). Έπειτα, θα γίνει μεταξύ τους σύγκριση σε τομείς όπως η θερμική απόδοση, η ασφάλεια και το δίκτυο διανομής. Τέλος, μια προκαταρκτική και συγκριτική μελέτη μεταξύ των προκρινόμενων καυσίμων και των επιδράσεων αυτών σε σχέση με την παρούσα κατάσταση λειτουργίας του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΥΡΟΣ της ANEK LINES (case study), θα δείξει τι εμπόδια αλλά και τι οφέλη μπορεί να προκύψουν, με την παραδοχή πως οι κινητήρες θα λειτουργούν στην ίδια βάση για τα επιλεγμένα καύσιμα (στροφές, θερμικός βαθμός απόδοσης, κατανάλωση, σταθερή τιμή καυσίμου με το 2ο τρίμηνο του 2021).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά