Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η αποτελεσματικότητα της εταιρικής ευθύνης στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Milarogeorgos Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE3993B8-66D9-471C-A71B-96A138EF80C3
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Μηλαρογεώργος, "Η αποτελεσματικότητα της εταιρικής ευθύνης στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90227
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο στόχος της τρέχουσας διπλωματικής είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων CSR που εφαρμόζονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα από την μεριά των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 104 Έλληνες καταναλωτές μέσω Διαδικτύου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με SPSS και περιλάμβανε περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, παραμετρικές δοκιμές και αναλύσεις συσχέτισης (correlation) και παλινδρόμησης (regression).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά