Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατασκευή γυναικείου ενδύματος με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης

Angeli Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DFA29991-D2FB-4EB4-BE9C-505E0FC4F4BA
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Αγγελή, "Κατασκευή γυναικείου ενδύματος με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90328
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τη σύλληψη της ιδέας και τη δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου μέχρι την παραγωγή ενός γυναικείου ενδύματος. Αναλυτικότερα, για το σχεδιασμό του γυναικείου τοπ χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CAD Autodesk Inventor και πραγματοποιήθηκε η εκτύπωση του με τη βοήθεια του τρισδιάστατου εκτυπωτή Creality CR-10S5 τεχνολογίας Fused Deposition Modeling (FDM).Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής, εκτός από το σχεδιασμό και την εκτύπωση του γυναικείου τοπ, είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις καινοτόμες τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής και των υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της μόδας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στην τρισδιάστατη εκτύπωση, στην ιστορική εξέλιξη της και στις σημαντικότερες εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο χώρο της μόδας. Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο συγκεκριμένο τομέα.Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται τα επιμέρους στάδια μετάβασης από τη σχεδίαση στην εκτύπωση. Επιπλέον, γίνεται η ανάλυση των τεχνολογιών και των υλικών της τρισδιάστατης εκτύπωσης και παρουσιάζεται συνοπτικά η σύγκριση τους.Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται όλα τα στάδια για τη δημιουργία του γυναικείου τοπ, από τη σχεδίαση του, την κατάλληλη προετοιμασία πριν την εκτύπωση μέχρι την τελική διαδικασία εκτύπωσης του.Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται όλες οι δοκιμαστικές εκτυπώσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την τελική εκτύπωση, οι αστοχίες που παρατηρήθηκαν καθώς επίσης και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών.Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά