Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε τρεις ελληνικές πόλεις

Chouliaras Aristeidis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/974A0C5A-0760-4D51-B66B-394E3CE957C3
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστείδης Χουλιαράς, "Διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε τρεις ελληνικές πόλεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90334
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή στην αιολική ενέργεια και την τεχνική προμελέτη εγκατάστασης αιολικού πάρκου ισχύος 10MW σε 3 πόλεις της Ελλάδας, Χανιά, Πάτρα και Κοζάνη.Αρχικά, στα πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά σε βιβλιογραφικά στοιχεία που αφορούν την αιολική ενέργεια, την τεχνολογία των ανεμογεννητριών, πληροφορίες για το πρόγραμμα RETScreen καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εγκαθίστανται οι ΑΠΕ. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των ενεργειών μέσω του προγράμματος RETScreen Expert μέχρι και την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων και ο σχολιασμός και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν τη μελέτη.Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου ισχύος 10MW για 13 διαφορετικούς τύπους ανεμογεννητριών σε αυτές τις περιοχές ώστε να φανεί η πιο αποδοτική λύση όσον αφορά την παραγωγικότητα του πάρκου ανά περιοχή καθώς και μερικές διαφορές της παραγωγικότητας που προκύπτουν αλλάζοντας τον συντελεστή παραμόρφωσης ανέμου στην ίδια περιοχή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοχές που μελετήθηκαν είναι αδειοδοτημένες προς εγκατάσταση καθώς για την επιλογή τους έγινε μελέτη του Γεωγραφικού Χάρτη ΡΑΕ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά