Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικοοικονομική ανάλυση συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου

Anastasopoulos Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E98DD509-6428-4A1F-B2B0-4C2457A9E40C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Αναστασόπουλος, "Τεχνικοοικονομική ανάλυση συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90391
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί η μελέτη ενος συστήματος παραγωγής ενέργειας αποτελούμενο από συστοιχίες φωτοβολταϊκών και ανεμογεννήτριες στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών φορτίου ρεύματος της περιοχής,την παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου.Τέλος,τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με την συνδρομή του λογισμικού HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables),ενός λογισμικού που καθορίζει την οικονομική βιωσιμότητα ενός υβριδικού ενεργειακού συστήματος, βελτιώνει τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και επιτρέπει στους χρήστες να κατανοήσουν το πως λειτουργούν στην πραγματικότητα τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά