Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση και βελτιστοποίηση προβλήματος χρονοπρογραμματισμού ροής εργασιών χωρίς αναμονή σε ορισμένους χρόνους εκτέλεσης

Petridis Prodromos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3636195C-ADE3-40E8-AA8F-E53DE3DF7150
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πρόδρομος Πετρίδης, "Επίλυση και βελτιστοποίηση προβλήματος χρονοπρογραμματισμού ροής εργασιών χωρίς αναμονή σε ορισμένους χρόνους εκτέλεσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90395
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εντός ενός συστήματος παραγωγής, ο προγραμματισμός της γραμμής παραγωγής επηρεάζει άμεσα τη ροή των οικονομικών εισροών. Η επιτυχημένη εφαρμογή του χρονικού προγραμματισμού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, μεγάλες αναμονές σε ένα σύστημα παραγωγής αποτελούν τροχοπέδη για τα οικονομικά αποτελέσματα. Πρακτικά, οι αντικειμενικοί στόχοι του χρονικού προγραμματισμού της παραγωγής είναι: η αποτελεσματική αξιοποίηση μηχανών και προσωπικού, δηλαδή των παραγωγικών μέσων της παραγωγικής διαδικασίας, και η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της εκάστοτε παραγγελίας, μειώνοντας σημαντικά την αναμονή των πελατών για ικανοποίηση της απαιτούμενης ζήτησης. Ο χρονικός προγραμματισμός παραγωγής σε περιβάλλον ροής εργασιών χωρίς αναμονή αποτελεί μια ειδική περίπτωση ενός συστήματος παραγωγής τύπου ροής εργασιών (flow shop), όπου τα προβλήματα που εμφανίζονται διέπονται από μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, σε σημείο που σε ορισμένες περιπτώσεις τα καθιστά δυσχερή στην αναζήτηση και εν τέλει εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Έτσι, κάνουν την εμφάνισή τους οι εφαρμογές/τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, στον κλάδο του διοικητικού προγραμματισμού με την ευρεία χρήση μοντέλων γραμμικού ή μη προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, καθοριστικοί παράγοντες στο πρόβλημα του χρονικού προγραμματισμού παραγωγής είναι οι περιορισμοί και οι αρχές που διέπουν το σύστημα, οι οποίες αφορούν στη δυναμικότητα του διαθέσιμου παραγωγικού εξοπλισμού, στις απαιτήσεις των παραγωγικών μέσων της παραγωγής, του ανθρώπινου δυναμικού και των αποθεμάτων, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζει η εκάστοτε τεχνολογία και τα δεδομένα του προγράμματος παραγωγής για το συνολικό επίπεδο της παραγωγής. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιείται μία εξειδικευμένη επίλυση και βελτιστοποίηση ενός προβλήματος χρονοπρογραμματισμού ροής εργασιών χωρίς αναμονή με ορισμένους χρόνους εκτέλεσης, μέσω περιορισμών που αφορούν τη προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών και των ελάχιστων ρυθμών παραγωγής ανά εργασία. Τέλος, χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού, τοποθετήθηκε με βάση την βέλτιστη λύση σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο τέθηκε για ολοκλήρωση της παραγγελίας, προσφέροντας ταυτόχρονα την μέγιστη δυνατή απόδοση χρήσης του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά