Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση των μεθόδων λήψης αποφάσεων

Rapti Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5B38556F-51A2-4D6C-B301-13CC62788D6A
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Ράπτη, "Αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση των μεθόδων λήψης αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90400
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Διπλωματική Εργασία αφορά το ζήτημα της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης στην αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και διενεργείται μία ιστορική αναδρομή στους ορισμούς οι οποίοι έχουν δοθεί, τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σημασία της βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα, όπως και στη θεωρία του αναγεννητικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που πρεσβεύει την ενεργό συμμετοχή των κτηρίων στη διαδικασία της αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια της βιωσιμότητας στην αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι παράμετροι που την επηρεάζουν, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επίτευξη αειφορίας των ιστορικών κτηρίων και πώς αντιμετωπίζονται αυτά. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το ερωτηματολόγιο που αποτελεί βασικό μέρος της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιστημονικές και επαγγελματικές ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και εξετάζει μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε βασικά ζητήματα που αφορούν την προστασία, συντήρηση και διαχείριση των ιστορικών κτηρίων. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου δείχνει τις προσεγγίσεις οι οποίες και επικρατούν σε πρακτικό επίπεδο αναφορικά με την αντιμετώπιση των ιστορικών μνημείων και συνδέεται με συγκεκριμένες πτυχές της βιωσιμότητας. Τέλος, στα συμπεράσματα δίνονται γενικές κατευθύνσεις ώστε στην πράξη οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στην αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος να οδηγούν πραγματικά σε βιώσιμα ιστορικά κτήρια, υπό το πρίσμα τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, διατηρώντας παράλληλα στο μέγιστο δυνατό τις αξίες που τα καθιέρωσαν στην κοινωνία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά